Garanti

Vi garanterar att varorna Du beställt är felfria vid leveransen. Skulle det ändå vara fel på produkten, ber vi Dig kontakta oss snarast på telefon +46 8 753 37 35 eller via e-post info@biogolf.se.

Produkten måste returneras komplett, inkl eventuella tillbehör. Det ligger på ditt ansvar att emballera produkten så att den inte skadas i returfrakten, använd original emballaget i första hand.

Vi står i dessa fall för hela returfrakten. Det är viktigt att Du sparar medföljande garantibevis.